Praktische informatie

Praktische informatie

Kosten en vergoeding haptotherapie

Een sessie haptotherapie duurt ongeveer 50 minuten en kost € 90,-. De kosten kunnen worden vergoed door verzekeraars. Kijk hier voor meer informatie over een mogelijke vergoeding. Een verwijzing van een huisarts is niet nodig.

Kosten coaching

Voor een coachingstraject waarbij de werkgever de opdrachtgever is, worden aparte afspraken gemaakt over het te volgen traject en de kosten. Je kunt ook bij je werkgever informeren naar een mogelijke bijdrage in de kosten. Werkgevers zijn vaak bereid (een deel van) de kosten op zich te nemen wanneer werk een rol speelt bij de klachten.

Afspraken

Wanneer de afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd of verplaatst, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Voor afspraken op maandag geldt dat ze de vrijdag er voor kunnen worden afgezegd of verplaatst.

Privacy

Ten alle tijden is de persoonlijke informatie van mijn cliënten strikt vertrouwelijk. Niets van de persoonlijke gegevens, afspraken en aantekeningen naar aanleiding van de sessies zal ik delen met derden, tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming is gegeven door de betreffende cliënt. Je kunt hier mijn volledige privacy verklaring inzien.Lidmaatschap en kwaliteitsborging

Ik ben aangesloten als Registerlid bij de NFG-beroepsvereniging, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Daarvoor zijn de richtlijnen van de beroepsvereniging NFG  van toepassing in mijn praktijk. Verder ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). RBCZ is een kwaliteitskeurmerk om de client te informeren waar hij/zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt.

Klacht

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het uitgangspunt is altijd dat we het eerst samen proberen op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kun je een vertrouwenspersoon van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) inschakelen. Mocht er nog steeds verschil van inzicht zijn, dan kun je een klacht indienen. Meer informatie vind je hier.