Praktische informatie

Praktische informatie

Kosten en vergoeding haptotherapie

Een sessie haptotherapie duurt ongeveer 50 minuten en kost € 90,-. De kosten kunnen worden vergoed door verzekeraars. Een verwijzing van een huisarts is niet nodig.

Kosten coaching

Voor een coachingstraject waarbij de werkgever de opdrachtgever is, worden aparte afspraken gemaakt over het te volgen traject en de kosten. Je kunt ook bij je werkgever informeren naar een mogelijke bijdrage in de kosten. Werkgevers zijn vaak bereid (een deel van) de kosten op zich te nemen wanneer werk een rol speelt bij de klachten.

Afspraken

Wanneer de afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd of verplaatst, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Voor afspraken op maandag geldt dat ze de vrijdag er voor kunnen worden afgezegd of verplaatst.

Privacy

Ten alle tijden is de persoonlijke informatie van mijn cliënten strikt vertrouwelijk. Niets van de persoonlijke gegevens, afspraken en aantekeningen naar aanleiding van de sessies zal ik delen met derden, tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming is gegeven door de betreffende cliënt. Je kunt hier mijn volledige privacy verklaring inzien.